Tvorba e-shopu

Legislativa

Každý začínající podnikatel by si měl uvědomit, že i na podnikání na internetu se vztahují zákony. Nestačí jen e-shop vytvořit, naplnit produkty a těšit se na zajímavý výdělek. Pro založení e-shopu je nutné nejdříve navštívit příslušné úřady a seznámit se se související legislativou.

Kam vedou první kroky začínajícího podnikatele?

První cesta začínajícího podnikatele by měla vést na živnostenský úřad. Provozování e-shopu je volnou živností. Pro přidělení této živnosti musí podnikatel splňovat pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem.  Podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) se jedná o číslo 48 živnosti volné, Velkoobchod a maloobchod.  

Další kroky začínajícího podnikatele musí vést na správu sociálního zabezpečení a do zdravotní pojišťovny a to i v případě, že se nachází také v běžném pracovním poměru. Z příjmů z podnikatelské činnosti je totiž nutné platit sociální a zdravotní pojištění.

Legislativní pravidla

Podnikání na internetu má svá legislativní pravidla. Obchodník totiž musí podnikat v souladu s platnými právními předpisy (směrnice evropského parlamentu a rady 97 / 7 / ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku;  zákon č. 101 / 2000Sb. o ochraně osobních údajů; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů).  

Veřejné obchodní podmínky a reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím upravují veřejné obchodní podmínky (VOP) a reklamační řád. Oba dokumenty musí být volně přístupné na stránce e-shopu. Forma těchto dokumentů není právně upravená, legislativa řeší jen obsah těchto dokumentů. Obecně platí, že veřejné obchodní podmínky musí obsahovat následující specifikaci: identifikační údaje provozovatele, základní charakteristiku nabízeného zboží a služeb, dodací podmínky včetně vyčíslení dalších nákladů, způsob objednání  zboží případně uzavření kupní smlouvy, odstoupení od smlouvy, platební podmínky, ochrana osobních údajů, reklamační řád a doba platnosti VOP.

VOP musí být spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Nejčastější chybu podnikatelé dělají v tom, že zapomínají v obchodních podmínkách uvádět způsob vrácení zboží při odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

Ochrana osobních údajů

Prodávající je povinen zveřejnit prohlášení o ochraně osobních údajů a garantovat, že poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím. Také je nutné upozornit na skutečnost, že tyto údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Problematiku ochrany osobních údajů řeší zákon č. 101/2000 Sb.

Upozorňujeme, že podnikatel před spuštěním e-shopu je povinný ohlásit tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro splnění této povinnosti stačí využít elektronický formulář uvedený na stránce www.uoou.cz  Registrace je povinná pro každého, kdo shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Úřad má 30 dnů na vyřízení žádosti, proto je důležité registraci provést včas.

Nepřehlédněte!

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Zboží musí být vráceno kompletní, včetně příslušenství a dokladů, a to ve lhůtě stanovené zákonem či upravené prodávajícím. Vrátit lze i rozbalené, použité či dokonce poničené zboží. Prodejce má však právo adekvátně snížit vrácenou částku.

Pokud provozovatel e-shopu zákazníka o možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů neinformuje, prodlužuje se tato zákonná lhůta 1 rok a 14 dní (platí od 1.1.2014). 14-ti denní lhůtu podnikatel nesmí zkracovat ani jinak omezovat. Ani požadavek na vrácení zboží v neporušeném obalu či vyloučení odstoupení od smlouvy v případě osobního odběru zboží nemá v legislativě oporu.

Konzultace Zdarma
Konzultace ZDARMA

Založte si výdělečný Eshop

 • Minimální vstupní investice
 • Profesionální design na přání
 • Plná technická podpora
 • ESHOP ZDARMA na 15 dnů
 • Konzultace ZDARMA
 • Facebook obchod ZDARMA
 • Přední pozice ve vyhledávačích
 • Stovky úspešných řešení
 • Vše v jednom,hosting a email v ceně
 • Mobilní verze e-shopu

Novinky

Zobrazit archiv

Rychlý kontakt

 • (+420) 602 120 977
 • info@pixolo.cz